Coronavirussituasjonen og tiltak hos Norsk Forening for Vedlikehold

Coronavirussituasjonen og tiltak hos Norsk Forening for Vedlikehold

Med bakgrunn i den foreliggende alvorlige situasjonen i vårt samfunn på grunn av Coronaviruset, og av hensyn til liv og helse til mulige kurs og konferansedeltakere, forelesere, samarbeidspartneres ansatte og vårt sekretariats ansatte, så vil vi ikke gjennomføre kurs, konferanser eller...