Følg oss på:    LinkedIn
NFV + Min Drift og Vedlikehold

NFV + Min Drift og Vedlikehold

Norsk Forening for Vedlikehold har inngått avtale med Min Drift og Vedlikehold om samarbeid for å fremme vedlikeholdsfagets posisjon og bransjens faglige kvalitet.