Vellykket NFV Vest drift- og vedlikeholdsforum

Vellykket NFV Vest drift- og vedlikeholdsforum

17.. november kl. 08.30 - 09.30 fikk mer enn 30 deltakere faglig påfyll:

Innlegg fra Eramet TiZir Titanium&Iron ved Teknisk sjef Trond Thiis: «Smart vedlikehald på Tizir» og fra Bybanen i Bergen ved Driftssjef Marianne Kramer: «Drift og vedlikehold hos Bybanen AS –...

Gode erfaringer med digitalisering

Gode erfaringer med digitalisering

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) og Quality Norway, som er operativ enhet for foreningens virksomhet, har gode erfaringer med å arrangere digitale kurs og konferanser.