Fagdager Vedlikehold

Fagdager Vedlikehold

Norsk Forening for Vedlikehold inviterer til Fagdager Vedlikehold i Bergen med besøk på Sjøforsvarets anlegg på Haakonsvern og Årsmøte.