RCM – Metoden som definerer optimalt vedlikehold

RCM – Metoden som definerer optimalt vedlikehold

Kraftnettbransjen har en forretningsmodell som er sterkt regulert på inntektssiden, og hvor konsekvensene kan være stor ved svikt på utstyret. Best mulig vedlikehold er derfor et viktig fokusområde for Haugaland Kraft Nett.

Vedlikeholdsplanlegging

Vedlikeholdsplanlegging

- øk din kompetanse og få full kontroll på planlagt vedlikehold, oppnå besparing og økt effektivitet! Velkommen til kurs 12.-13. oktober på Quality Hotel Olavsgaard.