Fagdager og årsmøte

Fagdager og årsmøte

8. - 9. mai arrangerer vi Fagdager og Årsmøte i Bergen. Hold av datoen allerede nå. Invitasjon og program blir sendt ut i slutten av februar.

Fagdager Vedlikehold

Fagdager Vedlikehold

Norsk Forening for Vedlikehold inviterer til Fagdager Vedlikehold i Bergen med besøk på Sjøforsvarets anlegg på Haakonsvern og Årsmøte.