Vellykket NFV Vest drift- og vedlikeholdsforum

Vellykket NFV Vest drift- og vedlikeholdsforum

17.. november kl. 08.30 - 09.30 fikk mer enn 30 deltakere faglig påfyll:

Innlegg fra Eramet TiZir Titanium&Iron ved Teknisk sjef Trond Thiis: «Smart vedlikehald på Tizir» og fra Bybanen i Bergen ved Driftssjef Marianne Kramer: «Drift og vedlikehold hos Bybanen AS –...