NFVs årsmøte 12. april 2021 er vel gjennomført

NFVs årsmøte 12. april 2021 er vel gjennomført

Styret takker alle deltakere på årsmøtet!

Styret i Norsk Forening for Vedlikehold 2021-2022:

Styreleder:                  Stig Aune, Okea AS                                     

Styremedlem:             Per Schjølberg, NTNU Inst. mask og prod. 

Styremedlem:             Roy Johnsen, NTNU Inst. mask. og prod.                                      

Styremedlem:             Jan Helge Førde, Ewos AS avd. Florø        

Styremedlem:             Nils Martin Rugsveen, Equinor ASA                                    

Styremedlem:             Helge Haakon Refsum, Hydro Alum. AS                 

Styremedlem:             Fahad Rehman, Bane NOR SF       

Styremedlem:             Sverre Iver Aastorp, Statnett SF

Varamedlem:              Annikken Larsen, Tizir Titanium & Iron AS              

Varamedlem:              Konrad Palmer, Oslo kommune Renovasjons- og gjenvinningsetaten

NFVs valgkomité 2021-2022:

Leder:             Bjørn Bjørnholdt, TOOLS AS

Medlem:         John-Roger Jåstad, Tizir Titanium & Iron AS

Medlem:         May Elin Frøyland, Alcoa Norway ANS avd. Lista

Protokollen fra årsmøtet 2021 finner du her

Saksdokumentene finner du her:
Innkalling/sakliste
Styrets informasjon om 2020
NFV Strategi 2021-2023