Årsmøte Norsk Forening for Vedlikehold

Årsmøte Norsk Forening for Vedlikehold

Onsdag 23. mai 2018 kl 16.45 hos DNV GL, Veritasveien 1, Høvik.
Årsmøte i Norsk Forening for Vedlikehold gjennomføres i henhold til foreningens vedtekter.

Årsmøtedokumenter

Årsmøtet arrangeres samme dag som FAGDAG VEDLIKEHOLD og gjennomføres etter det faglige programmet. Hele arrangementet avsluttes med en bårtur på fjorden med bevertning.

Vi ønsker deg velkommen til faglig påfyll, gode diskusjoner, opplevelser og sosialt samvær!

MER INFORMASJON, PROGRAM OG PÅMELDING