Droner og roboter for kartlegging, inspeksjon og vedlikehold

Droner og roboter for kartlegging, inspeksjon og vedlikehold
 • Muligheter og begrensninger med dagens drone- og robotteknologi
 • Hvor går utviklingen?
 • Bruksområder i dag og i fremtiden
 • Oljeindustriens satsning på ny teknologi
 • Praktiske eksempler fra:
  • Maritim industri
  • Infrastruktur
  • Bygg og eiendom
  • Landbasert industri

I den senere tid har robot- og droneteknologien blitt utviklet slik at man også kan benytte den i forbindelse med inspeksjon og vedlikehold.  Slik teknologi er i ferd med å revolusjonere deler av inspeksjons- og vedlikeholdsarbeidet samt kartlegging i områder med liten tilgjengelighet og for arbeid som er spesielt krevende på grunn av f.eks. mye støy, arbeid i høyden osv. Roboter og droner kan blant annet spesielt bidra innen områder som har krevd mye arbeid og planlegging for å oppnå sikker tilkomst. Eksempler på objekter i denne sammenheng kan være, master, broer, bygninger, vindmøller, kabelgater, flammetårn samt innvendig i tanker.
 
Flere segmenter har tatt i bruk drone- og robotteknologi kombinert med annen teknologi som bygger på bl.a. kunstig intelligens, - 3D modeller, -nye måleteknikker og autonome systemer byr dette på uante muligheter i tiden som kommer.

All teknologi utviklingen av både drone- og robotteknologi vil gi store positive endringer for kartlegging, inspeksjon og vedlikehold. Det er likevel viktig å forstå begrensningene ved bruken – dette gjelder både økonomiske- og tekniske begrensninger.
 

INFORMASJON, PROGRAM OG PÅMELDIG