Euromaintenance er et "must" for vedlikeholdsbransjen

Euromaintenance er et

Euromaintenance 4.0 ble arrangert i Antwerpen 24. – 27. september 2018. Det var totalt over 1300 deltakere på arrangementet. Dag 1 bestod av worksshops og korte kurs. Dag 2 og 3 var viet til konferanse med over 100 foredrag fordelt på 7 parallelle sesjoner, hvorav 7 norske bidrag. Siste dag var det fokus på bedriftsbesøk og workshops. I tillegg ble det også arrangert en utstilling med over 50 utstillere

I år var det 26 norske deltakere fordelt på 14 ulike norske bedrifter. Tilbakemeldingene fra de norske deltakerne var at Euromaintenance er en nyttig møteplass for faglig påfyll og de var veldig fornøyde både med det faglige innholdet i foredragene og gjennomføringen av arrangementet.

Initiativtaker til Euromaintenance er EFNMS som er det ledende europeiske nettverket for kunnskap og erfaring innen vedlikehold og kapitalforvaltning. EFNMS fungerer som en paraplyorganisasjon for 22 medlemsland. I år ble konferansen gjennomført av BEMAS, den belgiske vedlikeholdsforeningen.

Euromaintenance er et "must" for vedlikeholdsbransjen og har siden 1972 vært den viktigste konferansen innen vedlikehold og er en møteplass for nettverksbygging, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

Tilbake til nyheter