Fagdager Vedlikehold

Fagdager Vedlikehold

Årets FAGDAGER fokuserer blant annet på nye standarder, forbedringer  og digitalisering.

Årets bedriftsbesøk er Sjøforsvarets anlegg på Haakonsvern.

Norsk Forening for Vedlikehold gjennomfører i tillegg sitt årsmøte i henhold til foreningens vedtekter: 
Innkalling saksliste og saksdokumentasjon til Norsk Forening for Vedlikehold sitt årsmøte 8.5.2019

  

Temaer som belyses:

  • Nye standarder innen vedlikehold
  • Den enkle, men vanskelige oppskriften på å få folk med på lasset
  • Ny vedlikeholdsstrategi med 3D print
  • New business models in O&G: Performance-based contracts
  • Muliggjørende teknologi for robotikk og droner                
  • Vedlikeholdsstyring og bruk av mobile løsninger
  • Digitalisering og prediktivt vedlikehold i maritim industri
  • Ship Intelligence
  • Hybrid Maritime ESS Safety
  • Besøk hos Sjøforsvarets anlegg på Haakonsvern


Vi ønsker deg velkommen til faglig påfyll, 
gode diskusjoner, opplevelser og sosialt samvær!

 

INFORMASJON, PROGRAM OG PÅMELDIG