Min Drift og Vedlikehold 5/20: Vi er i en overgangsfase

Min Drift og Vedlikehold 5/20: Vi er i en overgangsfase

Noen kommer med insentiver til omlegging av drift og produktspekter, andre mener at det ligger så store økonomiske gevinster i nye produkter og tilbud, at industrien selv må ta ansvar og kostnader ved omleggingen. Flere og flere bedrifter inkluderer grønn virksomhet i sine forretningsideer eller strategier. Enkelte foretak har allerede utviklet produkter eller produksjonsløsninger som sterkt reduserer eller fjerner CO2 belastningen på miljøet.

Les Min Drift og Vedlikehold nr. 5 her