Årets tredje utgave av Min Drift og Vedlikehold

Årets tredje utgave av Min Drift og Vedlikehold


Les det her


På vei mot normale tider?
Det så ut til at vi her i landet har kontroll på Koronapandemien. Men det er for tidlig å si at vi kan vende tilbake til et samfunn hvor vi ikke tar smittevernhensyn. Vi må nok i god tid fremover forholde oss til å holde avstand til fremmede vi møter på gaten og i store forsamlinger, ikke spre dråper når vi hoster og liknende tiltak. Men dette er jo i bunn og grunn kun regler for god oppførsel og bør ikke være for vanskelig å følge.

Et tegn på at vi nærmer oss mer normale forhold er at organisasjonen Norsk Industri skriver på sine hjemmesider at industrien trenger utenlandsk arbeidskraft for å påta seg ordre, fullføre ordre innen svært stramme frister (for å unngå bøter) og for å holde maskinparken intakt.