Moderne Vedlikehold Industri 2021

Moderne Vedlikehold Industri 2021

Velkommen til digital og interaktiv konferanse 16. mars kl. 9-16!

Konferansens mål er å presentere nye trender, moderne vedlikeholdskonsepter, metoder, teorier og praktiske løsninger for fremtidsrettet vedlikehold.

Det vil være store utfordringer til produksjon og vedlikehold blant annet knyttet til digitalisering, IoT, intelligente data, effektivisering, utstyrsivaretagelse, sikkerhet, miljø, kostnadsreduksjon og verdiskapning. Vedlikehold vil være en sentral konkurranse- og inntektsfaktor, derfor må vedlikeholdet bli tillagt riktig prioritet.
I denne konferansen er foredragene lagt opp for å gi deltakerne teoretisk bakgrunn, moderne kompetanse og praktiske erfaringer.

Sentrale temaer vil være:

  • Trender i moderne vedlikehold i Norge og Europa
  • Maintenance og Manufacturing
  • Industri 4.0 og Maintenance 4.0
  • Future Maintenance Business Models
  • Eksempler fra ledende industri

Les mer og meld deg på