Moderne Vedlikehold Industri 2021

Moderne Vedlikehold Industri 2021

Velkommen til digital og interaktiv konferanse 15. april kl. 9-16!

Konferansens mål er å presentere nye trender, moderne vedlikeholdskonsepter, metoder, teorier og praktiske løsninger for fremtidsrettet vedlikehold.

Det vil være store utfordringer til produksjon og vedlikehold blant annet knyttet til digitalisering, IoT, intelligente data, effektivisering, utstyrsivaretagelse, sikkerhet, miljø, kostnadsreduksjon og verdiskapning. Vedlikehold vil være en sentral konkurranse- og inntektsfaktor, derfor må vedlikeholdet bli tillagt riktig prioritet.

Foredragene er lagt opp for å gi deg teoretisk bakgrunn, nye europeiske trender og fremtidsrettede metoder.

Sentrale temaer vil være:

  • Trender i moderne vedlikehold i Norge og Europa
  • Maintenance og Manufacturing
  • Smart vedlikehold
  • Future Maintenance Business Models
  • Data-Driven Maintenance
  • Bærekraft
  • Eksempler fra fremtidige strategier i ledende industri

Les mer og meld deg på