NFVs årsmøte 2020 ble gjennomført digitalt/elektronisk

NFVs årsmøte 2020 ble gjennomført digitalt/elektronisk

Norsk Forening for Vedlikehold takker dere som deltok på årsmøtet og dere som avla stemme ved hjelp av den digitale protokollen.

Etter valget har styret i Norsk Forening for Vedlikehold følgende sammensetning:

Styreleder: Stig Aune, Okea AS På valg i 2021 som styreleder og i 2022 som styremedlem

Styremedlem/nestleder: Per Schjølberg, NTNU Inst. mask og prod. På valg i 2021
Styremedlem: Erik Østby, DNV GL På valg i 2021
Styremedlem: Roy Johnsen, NTNU Inst. mask og prod. På valg i 2021
Styremedlem: Gunhild Birkeland, VYgruppen AS På valg i 2021
Styremedlem: Jan Helge Førde, Ewos AS avd. Florø På valg i 2022
Styremedlem: Nils Martin Rugsveen, Equinor  ASA På valg i 2022
Styremedlem: Helge Haakon Refsum, Hydro Alum. AS På valg i 2022
Varamedlem: Fahad Rehman, Bane NOR SF På valg i 2021
Varamedlem: Annikken Larsen, Tizir Titanium & Iron AS På valg i 2021

Les protokollen her

Last ned årsmøtedokumentasjon