NFV lokallag Vest medlemsmøte: I dybden på tilstands- og ytelsesmonitoreringsteknologi for ventiler

NFV lokallag Vest medlemsmøte: I dybden på tilstands- og ytelsesmonitoreringsteknologi for ventiler

I dette besøket til MRC Global Norge i Åsane får vi se hvordan man kombinerer state-of-the-art-teknologi med fingerspiss-kompetanse for å fatte bedre avgjørelser ift drift og vedlikehold. Hvordan forbedre et anleggs integritet og sikkerhet?

PROGRAM:

Kl. 19.00 Velkommen
Simon Clausen Jeeves, MRC Global Norge og leder i NFV lokallag Vest, Knut Vindenes

Kl. 19.05 Presentasjon av «Predicting Failures and Operational Performance”
Simon Clausen Jeeves

Kl. 19.45 (ca) Digitalt møte avsluttes
Pause med enkel bevertning

Omvisning, Verksted/Produksjon
ValveWatch Flow loop og live demo

Kl. 21.00 (ca) Avslutning

Les mer og meld deg på her