Vellykket NFV Vest drift- og vedlikeholdsforum

Vellykket NFV Vest drift- og vedlikeholdsforum

Innlegg fra Eramet TiZir Titanium&Iron ved Teknisk sjef Trond Thiis: «Smart vedlikehald på Tizir» og fra Bybanen i Bergen ved Driftssjef Marianne Kramer: «Drift og vedlikehold hos Bybanen AS – utfordringer og forbedringer»

Deltakerne fikk også informasjon om aktiviteter, kurs og konferanser i regi av NFV.

Møtet ble ledet av Knut Vindenes, som er styreleder i NFV Vest.

Neste drift- og vedlikeholdsforum i NFV vest blir torsdag 10. desember. Påmeldingen til dette møtet åpner snart.