Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) er sentral i utviklingen av standarder

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) er sentral i utviklingen av standarder

NFV har gjennom flere år hatt et tett samarbeid med Standard Norge blant annet innen 319 Maintenance. NFV er godt representert i flere komitéer som arbeider med nye standarder innen vedlikehold.

Dette skriver Min Drift & Vedlikehold om i utgave nr. 2/2018. Les hele artikkelen på side 56