Praktisk bruk av analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold

Praktisk bruk av analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold

Digitalt interaktivt kurs 9. og 11. mars 2021

Bruk og anvendelse av analytiske verktøy (analysemetoder) er viktig i vurdering av tekniske systemer, både i konstruksjons- og driftsfasen, og i planlegging og gjennomføring av arbeidsoperasjoner.

 • Risikovurdering/ROS-analyse
 • Feilmode- og effektanalyse (FMEA)/Feilmode, feileffekt og kritikalitetsanalyse (FMECA)
 • HAZOP
 • Feiltreanalyse
 • Sikker jobb-analyse (SJA)

Les mer og meld deg på!

Kurset henvender seg mot bedrifter og etater som arbeider aktivt med eller har interesse for analyser og forbedringstiltak innen drift og vedlikehold.

Kurset retter seg mot ledere, mellomledere og fagpersonell med arbeidsoppgaver innen:

 • Vedlikehold av produksjons- og prosessanlegg
 • Drift av produksjons- og prosessanlegg
 • Planleggere og analysepersonell
 • Operatører, konstruktører og designere
 • Leverandører av utstyr og vedlikeholdstjenester
 • Undervisning og forskning