SINTEF har startet nettverk om robotisering og automatisering i vedlikehold, RINVE

SINTEF har startet nettverk om robotisering og automatisering i vedlikehold, RINVE

 

Hensikten med nettverket er å initiere FoU prosjekter for Norsk industri med støtte fra Forskningsrådet.

Hovedmålet til RINVE-nettverket er å bidra til å sikre at norsk næringsliv kan kapitalisere på de mulighetene som global og nasjonal markedsetterspørsel, ny teknologi, og forskningsbasert innovasjon kan gi innen automatisering og robotisering innen inspeksjon og vedlikehold.

Les mer om nettverket og hvorfor du skal bli med her

Foto: Thor Nielsen / SINTEF