Systemforbedring og vedlikehold av pumpe- og tetningssystemer

Systemforbedring og vedlikehold av pumpe- og tetningssystemer

DIGITALT, INTERAKTIVT KLASSEROMSKURS
Dag 1: mandag 15. juni kl. 08.30 - 14.30
Dag 2: onsdag 17. juni  kl. 08.30 - 14.30

Kursets temaer vil være:

  • Grunnleggende pumpeteori
  • Pumpeprinsipper
  • Styrket konkurranseevne ved forbedret pumpevedlikehold
  • Hvordan skal pumper installeres for å maksimere pumpens levetid?
  • Hvilke vedlikehold er nødvendig og rett tidspunkt
  • Kompetanseheving forbedrer konkurransekraften

Les mer og meld deg på her