Temamøte: Data Analysis and Decision Support - The Human Perspective

Temamøte: Data Analysis and Decision Support - The Human Perspective

CPS Plant prosjektet til Hydro inviterer medlemmer av NF V til temamøte angående Data Analysis and Decision Support - The Human Perspective


MER INFORMASJON OG PROGRAM
PÅMELDING GJØRES DIREKTE TIL ARRANGEØR

Digitalt utstyr, AI, VR og dataanalyse er nye muliggjørende teknologier tilgjengelige for industrielle organisasjoner.
Hvordan bruker og tilrettelegger organisasjoner disse nye teknologiene som er under utvikling i den digitale æraen?

Deler av foredragene vil være på engelsk.