Vedlikehold som gir verdi - langsiktig og fremtidsretter satsning på vedlikehold av jernbanen

Vedlikehold som gir verdi - langsiktig og fremtidsretter satsning på vedlikehold av jernbanen

Velkommen til digital konferanse 23. mars kl. 12.00-15.00!

Hva kan kapitalintensiv industri og infrastrukturselskaper lære av jernbanen?
«For å gjøre jernbanen attraktiv for både person- og godstransport, bruker staten store ressurser på å bygge ut og holde jernbanen i stand. Målet er at jernbanetransporten skal spille en enda viktigere rolle for å løse transport-, miljø- og klimautfordringer.» – Regjeringen.no

Er politikerne villige til å betale prisen for en robust og punktlig jernbane,
og har de langsiktighet nok?

Bli med på Norsk Forening for Vedlikehold sin digitale konferanse for å høre om hvordan de ulike aktørene i jernbanereformen samhandler for optimalt vedlikehold av samfunnskritisk infrastruktur. Får vi det vi betaler for?

Les mer og meld deg på

Du møter blant andre:

  • Simen Krohn Bjørnstad, Teknisk sjef, VY
  • Fahad Rehman, Direktør Asset Managament, Bane NOR og styremedlem NFV
  • Trine Pande-Rolfsen, Direktør drift g teknisk, Flytoget
  • Luca Cuppari, Direktør teknisk, Norske Tog
  • Roger Wold, Sjef analyser og rapportutvikling Bane NOR
  • Lars Berge, Områdedirektør Øst, Bane NOR
  • Tron Ranvik, Business Developmnt, Mantena
  • Helge Haakon Refsum, Norsk Forening for Vedlikehold