Følg oss på:    LinkedIn

Velkommen til kurs: WCM VEDLIKEHOLDSTEKNIKER

Velkommen til kurs: WCM VEDLIKEHOLDSTEKNIKER

Opplæringen er utviklet for de som ønsker å utvikle seg teknisk og administrativt innen fagområdet vedlikehold. Kurset omhandler grunnleggende og moderne konsepter, metoder og teknologier innen World Class Maintenance.

Det vil etter endt kurs bli mulighet til å avlegge eksamen og bli sertifisert som “ Certified Maintenance Technican Spesialist” i henhold til krav gitt av den europeiske vedlikeholdsorganisasjonen EFNMS.

Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse innen vedlikeholdsområdet.
Denne utdanningen har blitt utviklet av NFV (Norsk Forening for Vedlikehold) for å gi deltakerne en bred kompetanse innen vedlikeholdsområdet.
Kurset bygger på EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) kravspesifikasjon som Europeisk Vedlikeholdstekniker, en sertifisering som er godkjent av samtlige 22 medlemsland i EFNMS.

Kursopplegg:
Kurset er delt opp i 5 moduler:
Modul 1: 6. – 8. februar 2018, Storefjell Resort Hotel, Gol
Modul 2: 13. – 15. mars 2018, Storefjell Resort Hotel, Gol
Modul 3: 16. – 18. april 2018, Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Modul 4: 28. – 30. mai 2018, Göteborg, Sverige - besøk hos ledende svenske bedrifter
Modul 5: 1 dag – dato og sted fastsettes på kurset

Tilnærmingen til fagstoffet vil skje gjennom forelesninger, praktiske oppgaver, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og selvstudium.

MER INFORMASJON, PROGRAM OG PÅMELDING