Vibrasjonsanalyse - deteksjon, diagnose og prognose

Vibrasjonsanalyse - deteksjon, diagnose og prognose

Velkommen til interaktive nettkurs som gjennomføres i Zoom. Løsningen er enkel og krever ingen teknisk kompetanse - kun tilgang til internett! Du får tilsendt informasjon i forkant av kurset og en link som automatisk kobler deg til kurset.
Kurset er utviklet og basert på bakgrunn av kursholders nærmere 30 års erfaring i arbeidet med vibrasjonsanalyse, samt tilbakemeldinger fra brukere.

Vibrasjonsanalyse - deteksjon, diagnose o prognose av lagerskader

26. januar kl. 09.00-12.00
Lageret er den viktigste maskinkomponenten å kunne diagnosere i et tilstandskontrollprogram.
Les mer og meld deg på!

Vibrasjonsanalyse - deteksjon, diagnose og prognose av skjevoppretting

28. januar kl. 09.00-12.00
Skjevoppretting er den mest utfordrende feilmoden å detektere med vibrasjonsanalyse, og samtidig en av de viktigste å ha kontroll på.
Les mer og meld deg på!

Vibrasjonsanalyse - deteksjon, diagnose og prognose av ubalanse

2. februar kl. 09.00-11.00
Ubalanse er muligens den hyppigste feilmoden og er enkel å diagnostisere, men er svært ofte påvirket av andre faktorer. Er du sikker på at det er ubalanse?
Les mer og meld deg på!