WCM - Vedlikeholdsledelse

WCM - Vedlikeholdsledelse

Nytt av året er at modul 4 blir tur til ledende bedrifter i Nederland og Belgia. Her blir det forelesninger, eksempler og godt med faglig påfyll!

Vedlikehold vil bli en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse på dette vedlikeholdsområdet.

Kurset vil gi både en generell og på enkelte områder detaljert innføring i moderne vedlikehold (World Class Maintenance).

I dette kurset vil vedlikehold og driftssikkerhet bli betraktet som en investering som skal bidra positivt til økonomisk overskudd gjennom høy utstyrstilgjengelighet, god leveranseevne, høy kapasitet, lav miljøbelastning og høy sikkerhet. Det vil bli lagt stor vekt på effektiv styring av vedlikeholdsfunksjonen og opplæring i moderne vedlikeholds- og pålitelighetsteknikker samt om grunnlaget i WCM. Kurset vil bygge på moderne fundamenterte teorier innenfor moderne vedlikehold. Det vil bli trukket frem en rekke praktiske eksempler og føringer fra ledende globale bedrifter.

Det blir lagt stor vekt på å få presentert teorier og idéer fra nasjonale og internasjonale anerkjente og ledende foredragsholdere.

I de ledende industrinasjoner har de utviklet tilsvarende kurs som dette. Det er stor interesse og oppslutning om kursene.

Kurset har blitt gjennomført tidligere, og det er ca 460 deltakere som har gjennomført. Kurset har fått meget bra evaluering.

MER INFORMASJON, PROGRAM OG PÅMELDING