World Class Maintenance - Vedlikeholdstekniker 2020

World Class Maintenance - Vedlikeholdstekniker 2020

Velkommen til kurset som gjør deg kvalifisert til å gå opp til en eksamen som Europeisk Vedlikeholdstekniker. Oppstart 6. oktober 2020.

Dette kurset, som består av 5 moduler, omfatter temaer som EFNMS har spesifisert som fremtidig kompetansekrav til vedlikeholdsteknikere innen World Class Maintenance.

Det vil etter endt kurs bli mulighet til å avlegge eksamen og bli sertifisert som “ Certified Maintenance Technican Spesialist” i henhold til europeisk norm NS EN 15628 Vedlikehold - Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell og krav gitt av den europeiske vedlikeholdsorganisasjonen EFNMS.

Kurset er utviklet for de som ønsker å utvikle seg innen fagområdet vedlikehold. Kurset omhandler grunnleggende og moderne konsepter, metoder, teknikker og tekniske løsninger innen World Class Maintenance. Tekniske oppgaver og løsninger blir høyt prioritert på kurset. Deltakerne vil også bli opplært i analytiske metoder og ”good practice”.

Åpner snart for påmelding.