Visjon og strategier

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) skal bidra til at norsk næringsvirksomhet gjennom effektiv vedlikeholdsstyring er bærekraftig og gir konkurransefortrinn.