WCM - Vedlikeholdsledelse

Europeisk Vedlikeholdsleder er en ordning som er godkjent av samtlige 22 medlemsland i EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies). Ordningen bygger på en spesifikasjon av minimums kompetansekrav for en ledende vedlikeholdsleder. Erfaringer fra ledende bedrifter i Europa er at det stilles krav til ledende personell om at de skal ha bestått en slik eksamen.

Interessen for denne sertifiseringsordningen er sterkt økende i Europa, noe vi også ser i Norge.

Last ned retningslinjene
Presentasjon av sertifieringsordningen

NFV tilbyr kurs:
World Class Maintenance - Vedlikeholdsledelse

Kompetansehevingskurs med mulighet for sertifisering.

Kurset omfatter temaer som EFNMS har spesifisert som fremtidig kompetansekrav til ledende personell innen World Class Maintenance.

De som deltar på kurset er kvalifisert til å gå opp til en eksamen som Europeisk Vedlikeholdsleder.

Kurset arrangeres over 5 moduler høst 2020/vår 2021 
Hvis du allerede nå vil sikre deg plass kan du ta kontakt med administrasjonen i NFV. Følg også fortløpende med på kursoversikten når kurset blir åpnet for elektronisk påmelding.

Kurset er godkjent som grunnlag for den teoretiske kunnskapen ved akkreditert sertifisering som vedlikeholdsleder med muligheter til å avlegge en avsluttende eksamen. Ved bestått eksamen kan kursdeltakerne søke om akkreditert sertifisering og IPC-sertifisering (Interna-tional Personnel Certification) som vedlikeholdsleder dersom øvrige krav til utdannelse og yrkes- og ledererfaring er oppfylt.
Kurset dekker kompetansekravene i den akkrediterte sertifiseringsordningen som er fastsatt med bakgrunn i NS-EN 15628, vedlikehold – kvalitetskrav for vedlikeholdspersonell, krav til vedlikeholdsledelse (punktene C1 – C7) og normative krav for IPC-sertifisering av Main-tenance Management. NS-EN 15628 er den ledende standarden innenfor kvalifisering av vedlikeholdspersonell over store deler av verden.
Akkreditert sertifisering er verdensomspennende, dvs. at sertifikatene har gyldighet i alle land med en nasjonal offentlig akkrediteringsordning.

Eksamen er frivillig, og det er ikke noe krav om at deltakerne går opp til eksamen. Eksamen avlegges på 1 dag og blir arrangert 1 – 2 måneder etter avsluttet kurs og blir arrangert av Norsk Sertifisering AS.