Følg oss på:    LinkedIn

Vedlikeholdsleder

Europeisk Vedlikeholdsleder er en ordning som er godkjent av samtlige 22 medlemsland i EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies). Ordningen bygger på en spesifikasjon av minimums kompetansekrav for en ledende vedlikeholdsleder. Erfaringer fra ledende bedrifter i Europa er at det stilles krav til ledende personell om at de skal ha bestått en slik eksamen.

Interessen for denne sertifiseringsordningen er sterkt økende i Europa, noe vi også ser i Norge.

Last ned retningslinjene
Presentasjon av sertifieringsordningen

NFV tilbyr kurs:
Veien frem til World Class Maintenance - Vedlikeholdsleder

Kompetansehevingskurs med mulighet for sertifisering.

Kurset omfatter temaer som EFNMS har spesifisert som fremtidig kompetansekrav til ledende personell innen World Class Maintenance.

De som deltar på kurset er kvalifisert til å gå opp til en eksamen som Europeisk Vedlikeholdsleder.

Kurset arrangeres over 5 moduler høst 2018/vår 2019