Av Eirk Iveland, Min Drift & Vedlikehold.

Vedlikehold er et området som stadig flere bedrifter fokuserer på. Teknologien hjelper til med å predikere behovet og automatisere beslutningene.

Fremdeles trengs det dyktige folk, selv om kravene til kompetansen er i endring. – Foreningen skal gi verdi til medlemmene. En viktig del av dette er relevante kurs og sertifisert kompetanse, sier styreleder Stig Aune i NFV.

Det er viktig at vi kan være relevant for de som driver med vedlikeholdsfaget.

NFV – Norsk Forening for vedlikehold – har som formål å være en anerkjent formidler av kunnskap og praktiske løsninger for næringens nåværende og fremtidige forretningsmessige utfordringer gjennom å formidle ny teknologi og moderne, tilpassede løsninger. De har en visjon om å bidra til vedlikehold som gir verdi, slik at norsk næringsvirksomhet er bærekraftig og konkurransedyktig.
– Det er viktig at vi kan være relevant for de som driver med vedlikeholdsfaget. Og vi har en målsetning om å nå ut til flere, sa Aune. Min Drift & Vedlikehold møtte styrelederen i forbindelse med at NFV endelig fikk avholdt sitt 50-års jubileum – to år på overtid.

 

Turbulente tider

– Det har vært veldig spesielle tider, med pandemi, krig og energikrise. Korona-epidemien førte til at alt skjedde over nett. Det er en stor fordel at vi nå igjen har muligheten til å treffes fysisk, men vi skal også videreføre den digitale kompetansen vi har tilegnet oss i denne perioden, sier Aune.
– Vi kan effektivisere mye med digitale møter, men noen ganger må man også treffes fysisk – og man føler man får energi av å kunne treffes ansikt til ansikt. Kan vi kombinere fysiske møter med streaming og tilgang via digitale portaler vil vi kunne nå flere. Det å nå ut til flere, litt utenfor ”menigheten”, er
noe Aune er opptatt av.
– Vi må nå ut til ungdommen, vi rekrutterer fra folk som har jobbet seg inn i vedlikeholdsfaget. Det er ungdommen som skal ta seg av vedlikeholdet i fremtiden, sier Aune.
– Vi må vise hva vedlikehold er. Det kommer automatisert, tilstandsbasert vedlikehold som krever datakompetanse, det tas i bruk droner og roboter. Noen må bytte ut deler som er vanskelig å få tak i, eller er gått ut av produksjonen. Med 3D-printing av kan de lages på stedet. Det skjer mye spennende, og det skal vi bli flinkere til å formidle.

Relaterte artikler

Kurs: Få nødvendig digital kompetanse som leder!

Kurs: Få nødvendig digital kompetanse som leder!

Som leder i en bedrift, er det ditt ansvar å sørge for at bedriften har nødvendig digital kompetanse til å skape verdier og sikre at driften er lovlig. Dette inkluderer opplæring av ansatte og ansettelser, digitalisering og overholdelse av relevante lover og...

les mer