Av Eirk Iveland, Min Drift & Vedlikehold.

Vedlikehold er et området som stadig flere bedrifter fokuserer på. Teknologien hjelper til med å predikere behovet og automatisere beslutningene.

Fremdeles trengs det dyktige folk, selv om kravene til kompetansen er i endring. – Foreningen skal gi verdi til medlemmene. En viktig del av dette er relevante kurs og sertifisert kompetanse, sier styreleder Stig Aune i NFV.

Det er viktig at vi kan være relevant for de som driver med vedlikeholdsfaget.

NFV – Norsk Forening for vedlikehold – har som formål å være en anerkjent formidler av kunnskap og praktiske løsninger for næringens nåværende og fremtidige forretningsmessige utfordringer gjennom å formidle ny teknologi og moderne, tilpassede løsninger. De har en visjon om å bidra til vedlikehold som gir verdi, slik at norsk næringsvirksomhet er bærekraftig og konkurransedyktig.
– Det er viktig at vi kan være relevant for de som driver med vedlikeholdsfaget. Og vi har en målsetning om å nå ut til flere, sa Aune. Min Drift & Vedlikehold møtte styrelederen i forbindelse med at NFV endelig fikk avholdt sitt 50-års jubileum – to år på overtid.

 

Turbulente tider

– Det har vært veldig spesielle tider, med pandemi, krig og energikrise. Korona-epidemien førte til at alt skjedde over nett. Det er en stor fordel at vi nå igjen har muligheten til å treffes fysisk, men vi skal også videreføre den digitale kompetansen vi har tilegnet oss i denne perioden, sier Aune.
– Vi kan effektivisere mye med digitale møter, men noen ganger må man også treffes fysisk – og man føler man får energi av å kunne treffes ansikt til ansikt. Kan vi kombinere fysiske møter med streaming og tilgang via digitale portaler vil vi kunne nå flere. Det å nå ut til flere, litt utenfor ”menigheten”, er
noe Aune er opptatt av.
– Vi må nå ut til ungdommen, vi rekrutterer fra folk som har jobbet seg inn i vedlikeholdsfaget. Det er ungdommen som skal ta seg av vedlikeholdet i fremtiden, sier Aune.
– Vi må vise hva vedlikehold er. Det kommer automatisert, tilstandsbasert vedlikehold som krever datakompetanse, det tas i bruk droner og roboter. Noen må bytte ut deler som er vanskelig å få tak i, eller er gått ut av produksjonen. Med 3D-printing av kan de lages på stedet. Det skjer mye spennende, og det skal vi bli flinkere til å formidle.

Relaterte artikler

Smøreteknikk for sikker og bærekraftig drift

Smøreteknikk for sikker og bærekraftig drift

Velkommen til kurs 27. september kl. 09.00-16.00 på Quality Hotel Olavsgaard. Dette kurset er skreddersydd for å gi deg verdifull forståelse av smøreteknikkens verden innenfor industrien.Her er hva du kan forvente å oppnå som deltaker:• Få solid kunnskap om...

les mer
Welcome to conference: Strategic Inspection Management

Welcome to conference: Strategic Inspection Management

September 19th-20th at Quality Airport Hotel Stavanger This conference is focusing on inspection and inspection management as an important and strategic element in maintaining an acceptable safety level and to secure reliable and economical production.Inspection and...

les mer

Samarbeid er et stikkord som blir sentralt i fremtiden. Det gjør også endringsvillighet. Endringsledelse vil bli like viktig som teknologiledelse. Teknologi er uten verdi hvis fagfolkene ikke følger og utnytter mulighetene som tilbys.

I denne utgaven av Min Drift & Vedlikehold kan du blant annet lese om:

  • Oversiktlige data for effektivt vedlikehold
  • Optimalisert kjemisk felling med Guard Treat Smart
  • Vedlikeholdets plass i asset management

I samarbeid med Quality Norway AS, Tavler AS og SANDS Advokatfirma DA har vi gleden av å tilby en rekke aktuelle kurs for deg som er leder/mellomleder:

BÆREKRAFTSKOLEN

Bærekraftskolen består av 4 digitale frittstående kurs:

 

  • Hvordan lage en bærekraftstrategi? - 22. mars
  • Åpenhetsloven - 26. april
  • Likestillings- og diskrimineringsloven - 27. september
  • Klima- og naturrisiko - 25. oktober

Temakurs: Kostnadsreduksjon og nedbemanning

16. mars kl. 9-12. Digital gjennomføring.

Høyt kostnadsnivå griper direkte inn i resultatene av driften, og det er derfor viktig å ofte vurdere muligheter for å justere kostnadene med virkning for driften fremover. Kurset vil gi deg verdifull kunnskap om hvilke tiltak er mulige, og hvordan man bør gå frem for å løse kostnadsutfordringene.

Temakurs: Konflikthåndtering - Bli en tryggere leder

Sikre samarbeid og effektivitet hos alle i teamet.

30. mars kl. 9-11. Digital gjennomføring.

Ansatte som ikke fungerer som forutsatt i sin stilling utgjør ikke bare unødvendige lønnskostnader. De skaper ofte også ringvirkninger som har vesentlig større kostnadsmessige effekter som ikke synes. Kurset gir deg godt innblikk i hvilken juridisk handlefrihet du har som leder for å håndtere det som ikke fungerer tilfredsstillende.