Min Drift & Vedlikehold

NFV har eksklusiv avtale med utgiver og distribuerer og sender link til digital utgave til medlemmene.

Det er viktig å informere bransjen om nyheter, faglig stoff og aktuelle prosjekter. Industrien er nå i en omveltningsfase, og vi må alle sørge for å oppdatere oss på hvilke løsninger bedriftene må satse på for å få effektive vedlikeholdsløsninger.
NFV vil i samarbeid med tidsskriftet legge forholdene til rette for at bedriftene får tilgang på aktuelt fagstoff.

God lesning!

Min Drift & Vedlikeholds nettsider

Bli medlem?

Som medlem i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.