Visjon og strategier

Strategi 2023 – 2025

Vedtatt på styremøte 2. mars 2023

Visjon
Vedlikehold som gir verdi

Formål
NFV skal være en anerkjent forening for formidling og deling av kunnskap om vedlikehold

Identifiserte problemstillinger / gap (nåsituasjon)

  • Vi har en stabil medlemsmasse, men ønsker å bli flere
  • Representasjon fra medlemsbedriftene inkluderer ikke de som må overbevises dersom vi skal nå visjonen
  • Våre tilbud rettes i stor grad mot tekniske fagpersoner. Vi ønsker i større grad å nå ut til flere relevante roller, for eksempel selskapets ledelse, produksjonssjefer og økonomimiljø
  • Det er høy takt på omstilling og teknologiutvikling med dertil hørende nye kompetansebehov

Mål 2025

  • Øke antall bedriftsmedlemmer med netto 10 medlemmer hvert år i strategiperioden
  • Øke totalt antall deltakere på kurs og konferanser med 10 prosent pr. år i perioden
  • Medlemsmøter minst fem ganger pr. år med gjennomsnittlig 65 påmeldte
  • Akkrediterte WCM-kurs: 20 deltakere i snitt pr. kurs fra 2023, 10 prosent økning pr. år i strategiperioden

NFV Strategiplan 2023-2025 – PDF-fil til utskrift

Bli medlem?

Som medlem i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.