Vibrasjonsanalytiker

Akkreditert sertifisering som vibrasjonsanalytiker

Norsk Forening for Vedlikedhold tilbyr kurs for Akkreditert sertifisering som Vibrasjonsanalytiker kategori 1 og 2 i henhold til ISO 18436-2. Sertifiseringen er i regi av MOBIUS Institute.

Utdanningen er uavhengig fra alle produsentene av vibrasjonssystemer. Uansett om en bruker AzimaDLI, Emerson, Commtest, Pruftechnik, SKF, SPM, FAG og flere, så skal en kunne delta på kursene fra MOBIUS Institute.

Akkreditert-sertifisering-vibrasjonsanalytiker

Vibrasjonsanalytiker kategori 1

Dette kurset er den ideelle plassen å starte dersom du er ny i faget, og for de som ønsker en bedre forståelse for vibrasjonsanalyse og tilstandskontroll generelt.

Kurset gir deg grunnleggende forståelse innenfor vibrasjonsanalyse, signalanalyse, datainnsamling og tilstandskontroll generelt.

Læringsmål:

Du skal ha en grundig forståelse for det grunnleggende innenfor vibrasjonsanalyse, signalanalyse og data innsamling og tilstandskontroll generelt. Det har vært deltakere som har utalt at dette kurset skulle de hatt for 20 år siden. Da hadde de hatt større suksess med tilstandskontroll programmet.

Eksamen:

Eksamen gjennomføres som en to timers prøve med 60 spørsmål («multiple choice» svaralternativer), for de som ønsker sertifiseringen.
For å oppnå full sertifisering iht. ISO så trenger en minst 6 måneder erfaring. Dersom man består eksamen, men ikke har tilstrekkelig erfaring, vil man motta sertifikat med tekst Bestått kategori I, men mangler erfaring.
Når man har oppnådd tilstrekkelig erfaring kan dette meldes inn til Mobius, og man vil da få nytt sertifikat tilsendt.

 

Vibrasjonsanalytiker kategori 2

Dette er kurset for deg som behersker basiskunnskapene for vibrasjon og ønsker å utvikle din forståelse og evne til å utføre grundigere analyser, gi bedre og mer presise anbefalinger og kunne sette opp et optimalt måleoppsett.

Samtidig starter kurset med basiskunnskapene fra kategori I, og bygger videre på de, så dette er kanskje det beste ukes kurset for vibrasjon som er tilgjengelig, men eksamen kan bli vanskelig dersom en ikke har erfaring og basiskunnskaper på forhånd.

En trenger ikke være sertifisert til kategori I for å bli sertifisert til kategori II, men om en ønsker å gå videre til kategori III så må en ha kategori II først. Dette er derfor et meget godt kurs for alle som er interessert i moderne vedlikehold, tilstandskontroll og vibrasjonsanalyse.

Læringsmål:

  • Hvordan et godt designet Tilstandskontroll program sammen med en RCM tilnærming vil forbedre vedlikeholdsprogrammet, OEE og derfor bunnlinjen
  • Lage et best mulig måleoppsett for de forskjellige maskintyper
  • Beherske analyse av tids signal, og reglene for signal analyse (sinuskurve, harmoniske, sideband og støy)
  • Analyse av vanlige maskinfeil med sterkt fokus på lagerskader og resonans.

Eksamen:

Kurset varer i 5 dager og avsluttes med en «multiplechoise» eksamen, for de som ønsker sertifiseringen.
For å oppnå full sertifisering iht. ISO så trenger en minst 18 måneder erfaring. Dersom en består eksamen men ikke har tilstrekkelig erfaring, vil motta sertifikat som sier at en har bestått kategori I, men mangler erfaring. Når en har oppnådd tilstrekkelig erfaring kan en melde dette inn til Mobius, og en får da nytt sertifikat tilsendt.

 

Det poengteres at kursdeltagere selv velger om de skal avlegge formell eksamen for å bli sertifisert/akkreditert sertifisert. Alle kursdeltagere får diplom/kursbevis for gjennomført kurs.
Kursdeltagerne får samme undervisning og vil derfor ha samme gode utbytte av kurset uavhengig av eksamen eller ikke. Vi anbefaler imidlertid at kursdeltagerne satser på eksamen og dermed får en offisiell, formell visualisering av sin kompetanse.

Mobius Institute

Mobius Institute (MI) lager og leverer en mengde typer kurs innen vedlikeholds optimalisering, tilstandskontroll og presisjons vedlikehold til alle typer industri over hele verden.
Det som skiller MI fra tilsvarende leverandører er i hovedsak kursmateriellet med simulatorer og 3D animasjoner slik at komplekse temaer blir enkle å forstå.  Alt dette får en tilgang til allerede ved påmelding til
kurset. Det er viktig å merke seg at Mobius Institute er en uavhengig fra alle produsentene av vibrasjons systemer. Uansett om en bruker AzimaDLI, Emerson, Commtest, Pruftechnik, SKF, SPM, FAG og flere, så skal en kunne delta på kursene fra MI.

Mobius-Institute

Bli medlem?

Som medlem i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.