Medlemsfordeler

Medlemsfordeler Norsk Forening for Vedlikedhold (NFV)

NFV har medlemmer fordelt på bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer. Medlemmene representerer et tverrsnitt av norsk industri og forvaltning. Som medlem får du et behovstilpasset etterutdanningstilbud, et sterkt faglig nettverk nasjonalt og internasjonalt, medlemsinformasjon, tilgang på prosjektresultater fra prosjekter i regi av foreningen, samt mulighet til å være impulsgiver til forbedringer og nytenkning.

KURS OG KONFERANSER

Medlemsrabatt på et stort utvalg kurs og konferanser.

Fagnettverk

Som medlem får du en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

i

FAGLITTERATUR

Du får tilgang til aktuelt fagstoff og temahefter.

MEDLEMSMØTER

Invitasjon til gratis medlemsmøter med aktuelle temaer.

NYHETSBREV

Foreningen sender jevnlig ut nyhetsbrev til sine medlemmer med informasjon om aktiviteter, kurs og konferanser.

l

MIN SIDE

Min side funksjonalitet som gjør det enkelt å administrere ditt medlemskap, samtidig som du til enhver tid får oversikt over ditt engasjement hos oss.

h

TIDSSKRIFT

Som medlem får du tilsendt MaintWorld i posten.

w

RÅDGIVNING

Vårt fagnettverk er tilgengelig for rådgivning og kompetanseheving.

Bli medlem?

Som medlem i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.