World Class maintenance

Ta din karriere ett skritt videre med World Class Maintenance!

Sørg for å få nødvendig kompetanse for å gjøre deg og din bedrift mer konkurransedyktig og bærekraftig!
Ved gjennomført bestått eksamen gir alle tre kursene mulighet for akkreditert sertifisering.

  • Vedlikeholdsleder
  • Vedlikeholdstekniker

HVA ER WORLD CLASS MAINTENANCE (WCM)?

WCM er et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa som gir deg og din bedrift kompetanse
til å bidra til kontinuerlige forbedringsprosesser. Flere ledende bedrifter har bygd opp sine vedlikeholdskonsepter
og vedlikeholdsstrategier basert på disse kursene.

 

Hva kan kursene bidra med for deg og din bedrift?

Det er en investering i kompetanse som skal bidra til økonomisk overskudd gjennom høy utstyrstilgjengelighet, god leveranseevne, høy kapasitet, lav miljøbelastning og høy sikkerhet. Kort sagt vedlikehold som gir verdi!
Dette kan oppnås ved å implementere beste praksis og teknologier, samt å involvere alle ansatte i vedlikeholdsarbeidet. Vedlikeholdsleder er ansvarlig for å planlegge, organisere og overvåke vedlikeholdsarbeidet for å sikre at det oppfyller forventningene til ytelse og kvalitet. Vedlikeholdsingeniør er ansvarlig for å utvikle og implementere vedlikeholdsplaner og -prosedyrer, samt analysere og forbedre vedlikeholdsarbeidet. Vedlikeholdstekniker utfører det fysiske vedlikeholdsarbeidet, inkludert forebyggende og korrigerende arbeid av utstyr og maskiner. Alle tre roller er avgjørende for å oppnå World Class Maintenance og sikre høy ytelse og effektivitet.

 

Hvordan gjennomføres kursene?

Gjennomføringen er delt opp i 5 faglige moduler, hvor av en modul er besøk hos en ledende nordisk/europeisk industribedrift. Kursene blir basert på forelesninger, gruppearbeid, workshop og selvstudium. Kursmaterialet vil bestå av lærebøker, faglitteratur, samt standard i henhold til NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.

 

Må du ta eksamen og sertifisering?

Du kan gjennomføre kursene uten å ta eksamen og sertifisering. Alle kursdeltagere får kursbevis for gjennomført kurs. Vi anbefaler imidlertid at kursdeltagerne går opp til eksamen og dermed får en offisiell, formell visualisering av sin kompetanse. Eksamen avlegges på en dag og blir arrangert 1 til 2 måneder etter avsluttet kurs. Ved bestått eksamen gir alle tre kursene mulighet for akkreditert sertifisering, og kursdeltakerne kan søke om akkreditert sertifisering dersom øvrige krav til utdannelse og yrkeserfaring er oppfylt.

Kompetansekravene er presentert i NS-EN 15628 og er den ledende standarden innenfor kvalifisering av vedlikeholdspersonell.

Norsk-Standard

Akkreditert sertifisering gjennomføres av Norsk Sertifisering AS.

 

Hva er akkreditert sertifisering og hva betyr dette?

Akkreditert sertifisering innebærer at et akkrediteringsorgan kontrollerer sertifiseringsorganet for å påse at tjenestene de leverer er i samsvar med de standarder og krav som akkrediteringen bestemmer. I Norge er det Norsk Akkreditering som er nasjonal akkrediteringsmyndighet underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.
Akkrediteringsprosessen sikrer at sertifiseringen som utføres skal være troverdig og pålitelig, da akkrediteringsorganisasjoner
selv er underlagt eget regelverk og standarder. Akkreditert sertifisering skaper derfor tillit og troverdighet, forutsigbarhet, profesjonalitet og likebehandling. Akkrediterte sertifiseringsorgan utsteder akkrediterte sertifikater som er anerkjent internasjonalt.

 

Vi gir deg bransjens aller beste eksperter!

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) utvikler og tilbyr WCM kursene som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. Kursene er utformet med sikte på å gi deg en omfattende og oppdatert faglig kompetanse.
Per Schjølberg er faglig ansvarlig for kurset og er ansatt på NTNU.
Han jobber blant annet med vedlikeholdskonsepter og strategier, audits, WCM, vedlikeholdsstyring og effektivisering av vedlikeholdsfunksjonen.
Per er også en aktiv bidragsyter innen internasjonalt vedlikeholdsarbeid. Han er NFVs representant i EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies), samt nestleder i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV).

Per-Schjølberg

Per Schjølberg.

 

Forelesere

Du vil på kursene møte anerkjente og kompetanserike forelesere fra inn- og utland.

WCM nettverkssamling

– en årlig møteplass primært for de som har deltatt på kurs innen WCM-konseptet!

Utviklingen går raskt og det er viktig å være oppdatert. Vi arrangerer derfor en årlig oppdateringssamling/konferanse for de som har deltatt på kurs, men også for deg som er interessert i innholdet i World Class Maintenance.

Nettverkssamlingen vil gi deg inspirasjon, siste nytt og oppdatert kompetanse, samt mulighet til å treffe bransjekollegaer.

 WCM nettverkssamling 2024 ble gjennomført 21.-22. mai, neste samling blir i mai 2025.

Bli medlem?

Som medlem i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.