Sertifisering

Hva er sertifisering?

Sertifisering er en godkjenning av objekter (utstyr), produkter og tjenester, personer eller organisasjoner. Det er en bekreftelse fra en uavhengig part om at utstyret, produktet/tjenesten, organisasjonen eller personen tilfredsstiller ulike krav i standarder, lovverk eller andre normative dokumenter.

Akkreditert sertifisering
Akkreditert sertifisering er en kvalitetssikret sertifiseringsordning. Akkreditering innebærer at sertifiseringsorganenes virksomhet blir vurdert og overvåket av et akkrediteringsorgan som i Norge er Norsk akkreditering. Akkreditering er altså en offisiell anerkjennelse av at en organisasjon har både kompetanse og evne til å utføre definerte oppgaver i samsvar med gitte krav.

Akkreditert sertifisering er verdensomspennende, dvs. at sertifikatene har gyldighet i alle land med en nasjonal offentlig akkrediteringsordning.

Hensikten med akkreditering er å skape tillit til organisasjonen ved at den har fått dokumentert at den tilfredsstiller strenge krav beskrevet i internasjonale standarder.

Bli medlem?

Som medlem i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.