Kontakt oss

Vi har flyttet!

Vi flyttet 16.12.2022 og vår nye post- og besøksadresse er:

Postadresse
Norsk Forening for Vedlikedhold
Postboks 9355, Grønland
0135 Oslo

Besøksadresse
Norsk Forening for Vedlikedhold
Schweigaardsgate 10, 3. etg.
0185 Oslo

 

Sekretariatstjenesten for foreningen ivaretas av Quality Norway. Sekretariatet tar hånd om den daglige drift av foreningen etter retningslinjer gitt av styret.

Tlf. 67 52 60 10
E-post: post@nfv.no

Besøksadresse
Schweigaardsgate 10, 3. etg.
0185 Oslo

Postadresse
Postboks 9355, Grønland
0135 Oslo

Siri Ulvin

Administrasjonsleder

Mobil: + 47 91 31 92 49
Kontor: +47 67 52 60 10

E-post: siri.ulvin@qualitynorway.no

Bli medlem?

Som medlem i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.