Lasse Stalsberg har jobbet som vedlikeholdsleder på Isola sin fabrikk i Notodden i mange år, og har naturligvis mye praktisk erfaring, men han savnet likevel mer teoretisk kunnskap om faget vedlikehold. Derfor grep han sjansen med begge hender da han fikk muligheten til å ta et kurs i vedlikeholdsledelse.

Innholdet i kurset omhandlet mange relevante områder som passet for min arbeidssituasjon, også syntes jeg det var positivt at det var mulig å sertifisere seg. Rett og slett fordi det la et ekstra press på meg om å yte. I tillegg gir det meg både papirer mange etterspør og en tyngde i faglige diskusjoner, sier han.

Kurset stod hundre prosent til forventningene. Det var riktignok litt mer jobb enn jeg hadde forestilt meg på grunn av sertifiseringsprøven, men jeg har ikke angret et sekund på valget.

 

Bedre rustet

Kurset, som heter World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse, er et tilbud fra Norsk Forening for Vedlikehold. Teknisk arrangør er Quality Norway, en av Norges største på kurs og konferanser.

Kurset stod hundre prosent til forventningene. Det var riktignok litt mer jobb enn jeg hadde forestilt meg på grunn av sertifiseringsprøven, men jeg har ikke angret et sekund på valget. Prøven førte til at jeg var meget skjerpet under kurset, og at jeg systematisk repeterte emne for emne før jeg gikk opp til sertifisering. Så nå sitter innholdet bedre enn det ellers ville gjort, sier Stalsberg og legger til. Jeg skulle ønske at jeg hadde tatt dette kurset før.

Gir et overordnet blikk

Stalsberg mener at, enten du har god teoretisk bakgrunn og mangler praktisk erfaring, eller det motsatte, slik som han, så gir kurset enda mer kunnskap. I tillegg blir man mer reflektert og trygg på hvilke metoder en kan bruke for å oppnå de mål som kreves når en styrer en vedlikeholdsavdeling.

Man er innom mange felt i kurset, og det gir et veldig overordnet blikk på vedlikehold. Kurset har gitt meg et bedre helhetsbilde av viktigheten av samhandling mellom vedlikehold og produksjon. Vedlikehold er jo en ressurs – ikke en utgift, sier Stalsberg. Kurset har gitt meg mer kunnskap og ydmykhet til å forstå mer av helheten i de bakenforliggende mekanismene som er med på å gi resultater på bunnlinja.

Han mener kurset har gjort han mye bedre rustet til å ha en god dialog med både produksjon og overordnet ledelse.

 

Lærer smart vedlikehold

Stalsberg har i etterkant av kurset erfart at teorien han har lært er med på å bygge opp en bedre forståelse av hva som skjer, hvorfor det skjer og hvordan en kan finne varige løsninger på utfordringer innen vedlikehold.

Jeg har fått stor nytte av dette i jobben min og kan bygge videre på det, sier han og oppfordrer alle som har mulighet til å ta kurset. Ved å ta vedlikeholdet i bedriften til et World Class Maintenance-nivå er det enklere å oppnå smart vedlikehold i bedriften. Du lærer rett og slett å gjøre riktige ting til riktig tid til minst mulig penger.

Dette har bidratt til at Stalsberg opplever større glede i arbeidet med vedlikehold.

Jeg har blitt enda mer motivert og engasjert i vedlikeholdstenkning og mitt daglige virke, og fått en større trygghet og tyngde i rollen min. Jeg vil hevde at en god analytiker av vedlikeholdet er viktigere enn en mekaniker, fordi å gjøre riktig ting på riktig sted er helt essensielt for å få mest mulig ut av utstyret samtidig som du skal utnytte det lengst mulig.

Relaterte artikler

Smøreteknikk for sikker og bærekraftig drift

Smøreteknikk for sikker og bærekraftig drift

Velkommen til kurs 27. september kl. 09.00-16.00 på Quality Hotel Olavsgaard. Dette kurset er skreddersydd for å gi deg verdifull forståelse av smøreteknikkens verden innenfor industrien.Her er hva du kan forvente å oppnå som deltaker:• Få solid kunnskap om...

les mer
Welcome to conference: Strategic Inspection Management

Welcome to conference: Strategic Inspection Management

September 19th-20th at Quality Airport Hotel Stavanger This conference is focusing on inspection and inspection management as an important and strategic element in maintaining an acceptable safety level and to secure reliable and economical production.Inspection and...

les mer

Samarbeid er et stikkord som blir sentralt i fremtiden. Det gjør også endringsvillighet. Endringsledelse vil bli like viktig som teknologiledelse. Teknologi er uten verdi hvis fagfolkene ikke følger og utnytter mulighetene som tilbys.

I denne utgaven av Min Drift & Vedlikehold kan du blant annet lese om:

  • Oversiktlige data for effektivt vedlikehold
  • Optimalisert kjemisk felling med Guard Treat Smart
  • Vedlikeholdets plass i asset management

I samarbeid med Quality Norway AS, Tavler AS og SANDS Advokatfirma DA har vi gleden av å tilby en rekke aktuelle kurs for deg som er leder/mellomleder:

BÆREKRAFTSKOLEN

Bærekraftskolen består av 4 digitale frittstående kurs:

 

  • Hvordan lage en bærekraftstrategi? - 22. mars
  • Åpenhetsloven - 26. april
  • Likestillings- og diskrimineringsloven - 27. september
  • Klima- og naturrisiko - 25. oktober

Temakurs: Kostnadsreduksjon og nedbemanning

16. mars kl. 9-12. Digital gjennomføring.

Høyt kostnadsnivå griper direkte inn i resultatene av driften, og det er derfor viktig å ofte vurdere muligheter for å justere kostnadene med virkning for driften fremover. Kurset vil gi deg verdifull kunnskap om hvilke tiltak er mulige, og hvordan man bør gå frem for å løse kostnadsutfordringene.

Temakurs: Konflikthåndtering - Bli en tryggere leder

Sikre samarbeid og effektivitet hos alle i teamet.

30. mars kl. 9-11. Digital gjennomføring.

Ansatte som ikke fungerer som forutsatt i sin stilling utgjør ikke bare unødvendige lønnskostnader. De skaper ofte også ringvirkninger som har vesentlig større kostnadsmessige effekter som ikke synes. Kurset gir deg godt innblikk i hvilken juridisk handlefrihet du har som leder for å håndtere det som ikke fungerer tilfredsstillende.