Tidsskrift

Kranteknikk er et profesjonelt medlemsblad hvor innhold produseres av KranTeknisk Forening.

Kranteknikk distribueres kun til KTF medlemmer, og kommer ut 4 ganger per år.

Bli medlem?

Som medlem i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.