14. juni kl. 08.15.-09.00. Digitalt på Teams.

Vi ser at mange selskaper ikke er rigget for dette og er på søken etter hvordan de skal snu seg rundt og gjøre de rette valgene for å bli bedre rustet til å takle dagens og fremtidens utfordringer. Helhetlig anleggsforvaltning kan oppleves som overveldende for mange, men vi mener at en pragmatisk tilnærming øker sjansen for å lykkes.

I dette innlegget deler Senior Manager Jørgen Laake og direktør Janecke Pemmer PwCs oppfatning av trendbildet, hva vi opplever er sentrale utfordringer selskaper står overfor når det gjelder drift og anleggsforvaltning og til slutt suksesskriterier for å lykkes med helhetlig anleggsforvaltning.

Se opptak av møtet her:

Relaterte artikler