Av Eirik Iveland, Min Drift & Vedlikehold nr. 5/2023

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) valgte i april et nytt styre, med Fahad Rehman som styreleder. Allerede kan medlemmene merke endringer i kursen. – Det er lagt mange gode strategiske planer, og styret skal først og fremst være rammegivende. Men vi må også sørge for at oppgavene gjennomføres, sier Rehman.

Rehman har selv og kompetanse innen vedlikehold. Han er utdannet flyingeniør, har mastergrad i vedlikehold og har gått i lære hos Per Schjølberg. I tillegg har han og MBA i Strategi og finans og i Innovasjon og entreprenørskap. I dag er han vedlikeholdsdirektør i Elkem AS.
– Jeg er ikke helt fornøyd, jeg er egentlig litt utålmodig av meg og vil hele tiden gjøre mer. Men jeg har lært meg å være tålmodig nok til at vi kan skape en god prosess. Folket må involveres i prosessene.

 

Fin sammensetning i styret

NFV har brukt en del tid de siste årene på å lage strategier, den nye styrelederen mener at de nå må bruke mer tid på å omsette strategien i konkrete handlinger.
– En viktig del i operasjonalisering av strategien er å dreie fokus mer over på gjennomføring og tilpasningsdyktighet.
– Jeg har med meg et veldig oppegående styre. Jeg gikk hardt ut med kursendringer og høye mål, og møtte naturlig nok noe motbør. Men det skapte energi og engasjement – og gode diskusjoner gjør at man får fremdrift. Det er jeg veldig fornøyd med, sier Rehman.
– Og jeg har med meg en veldig dyktig nestleder i Mina Bjerke. Hun er bedre enn meg på mange områder, blant annet detaljer og administrasjon. Ingen er best på alt, det er viktig at et styre har komplementerende ferdigheter, mener Rehman.
Rehman sier de må ta hensyn til at styret er valgt på frivillig basis.
– Jeg er litt utålmodig av meg, og har et sterkt ønske om at vi skal utrette noe. Samtidig må vi tenke på at foreningen er til for medlemmene, vi må ta hensyn til bedriftene interesser. Det er en balansegang mellom å være produktiv og lyttende.
– Vi må også tenke på at arbeidet vi gjør i NFV kommer ved siden av den jobben vi har til daglig. Derfor tror jeg at vi i større grad må kjøpe inn tjenester. Styrearbeidet tar mye tid, jeg får dårlig samvittighet fordi jeg ikke kan bruke mer tid på foreningen. Det er familie og egen jobb som må prioriteres. I min egen bedrift Elkem har vi satt i gang en omfattende transformasjon for å bli «World Class» innenfor vedlikehold.

 

Markedstilpasning

NFV skal drive med formidling av kunnskap og praktiske løsninger innen industrielt vedlikehold. Foreningen driver en omfattende kurs- og konferansevirksomhet. Rehman mener det er et visst gap mellom det de tilbyr og det medlemmene etterspør.
– Per i dag mener jeg vi har kurstilbud for et spesifikt kundesegment. Det finnes ikke produkter for nyutdannete, eller de med mer praktisk rettet erfaring. Vi har WCM (World Class Maintenance) som er et meget bra produkt. Men terskelen for å delta kan kanskje være høy.
– Det kan være at en som er mellom jobber, eller går fra ingeniør til lederstilling, har behov for bare deler av dette. Eller at noen kun vil ha dessert og gå for et spesifikk kurs KPI-er, i stedet for å gå løs på hele 7-retters middagen, sier Rehman med et smil. Styrelederen sier de skal lage et godt produkt, så trenger de hjelp til salg og markedsføring. Og at de må benytte sekretariatet til Quality Norway for å sørge for at opplegget blir profesjonelt.
– Kost-nytte av det vi gjør vil alltid være et moment. Men vi må se mer langsiktig på hvordan vi kan investere de midlene vi har i foreningens virksomhet. Kan vi kjøpe inn gode tjenester vil det gjøre foreningen mer attraktiv.
– Foreningen må blir mer markedstilpasset, og vi er i ferd med å lage en plan for hvordan vi kan diversifisere det tekniske innholdet i kursene. Jeg tror målgruppen vokser om folk kan ta deler av WCM, at de ikke trenger ta alt. Målet er å ha et tilbud klart i løpet av dette året, at vi i januar kan presentere et kompetansetilbud, sier Rehman.

 

I styrelederens bedrift Elkem har de satt i gang en omfattende transformasjon for å bli
«World Class» innenfor vedlikehold. Her fra Elkem Thamshavn. (Foto: Elkem)

 

Må ha forståelse

Sensorer og databaserte løsninger gir tilstandsbasert kunnskap om anlegget, men Rehman mener det fremdeles er behov for kyndige medarbeidere.
– Jeg tenker litt konservativt. Det er ikke et poeng å ha masse fancy utstyr hvis bedriften ikke har kapabilitet til å utnytte informasjon for å fatte gode beslutninger. Datakvalitet er nøkkelen her, og med sensorer og mye data – man må forstå bruken av dette. Det snakkes mye om å innføre prediktivt vedlikehold. Rehman mener at bedriftene først bør ha grunnmuren, de må ha en organisasjon som fungerer.
– De må ha et velfungerende vedlikeholdsregime med en robuste prosesser, organisasjon og teknologi som en del av systemstøtte. Deretter kan de implementere dataverktøy for å automatisere prosessene.
– I gode tider er det mange som bygger, når det er dårlige tider tar man vare på det man har. Her blir vedlikehold et viktig satsningsområde fram over. Bedre kommunikasjon og økt forståelse mellom toppledelsen og vedlikeholdsavdelingen kan være avgjørende for å sikre måloppnåelse gjennom effektivt vedlikehold. Godt vedlikehold gir verdi, sier Rehman til slutt. Se styret i NFV her.

 

Norsk Forening for Vedlikehold har pr. 1. november 2023 lansert ny logo og profil som skal signalisere en moderne og fremtidsrettet strategi.

Norsk Forening for Vedlikehold logo

 

Relaterte artikler

Konferanse: Smart verdibasert vedlikehold i industrien

Konferanse: Smart verdibasert vedlikehold i industrien

Velkommen til den årlige konferansen 4.-5. september 2024 på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten. Konferansen vil presentere de nyeste tekniske trender, moderne vedlikeholdskonsepter, metoder, teorier og praktiske løsninger for smart verdibasert vedlikehold. Dette er...

les mer
Welcome to conference: Strategic Inspection Management

Welcome to conference: Strategic Inspection Management

September 11th-12th 2024 at Quality Airport Hotel Stavanger This conference is focusing on inspection and inspection management as an important and strategic element in maintaining an acceptable safety level and to secure reliable and economical production.PROGRAM...

les mer