8. juni på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten.

I dette kurset vil du lære grunnleggende smøreteori, samt viktige begrep og standarder som benyttes innenfor smøreteknikk i industrien. Vi vil gå igjennom ulike produkttyper og se på ulike bruksområder og vise til praktiske eksempler. Vi ser også på bærekraftige løsninger innenfor smøring, med fokus på energibesparinger og lange skiftintervaller.

Hvorfor benytter vi smøremidler og hvilke typer skal vi benytte i ulike applikasjoner. Hvordan velger vi rett type smøremiddel. Hva er forskjellen på syntetiske og mineralske oljer. Hvordan kan vi spare energi ved å velge riktig type smøremiddel og korrekt viskositet. Hvordan smøre bolteforbindelser med rett produkt og sikre korrekt montering. Gjennomgang av automatiske smøresystemer, og hvordan dette kan sikre drift og spare kostnader.

Bakgrunn

Riktig kunnskap om smøring og smøremidler er en viktig brikke innfor det forebyggende vedlikeholdet på alle produksjonsbedrifter med mekanisk utstyr. Det er av avgjørende betydning både med tanke på produksjonssikkerhet og vedlikeholdskostnader at man velger riktig produkt og smøremetode på de ulike applikasjonene.

Mål

Målet med kurset er at deltagerne skal kunne få med seg viktig kunnskap til å kunne forstå og utføre det smøretekniske vedlikeholdet på en produksjonsbedrift. Man skal også kunne forstå bakgrunnen til hvorfor man velger et spesifikt smøremiddel. Med riktig forståelse av det smøretekniske vedlikeholdet, vil man kunne bidra til et bærekraftig forebyggende vedlikehold med fokus på lang levetid på utstyr, lange skiftintervaller og energibesparelser.

Relaterte artikler

Kurs: Få nødvendig digital kompetanse som leder!

Kurs: Få nødvendig digital kompetanse som leder!

Som leder i en bedrift, er det ditt ansvar å sørge for at bedriften har nødvendig digital kompetanse til å skape verdier og sikre at driften er lovlig. Dette inkluderer opplæring av ansatte og ansettelser, digitalisering og overholdelse av relevante lover og...

les mer