NFV lokallag Vest inviterte 13. januar 2023 til digitalt medlemsmøte om forskningsbasert innovasjon, om hvordan dette er relevant også for drift og vedlikehold i industri.

Den største omstillingskraft skjer når man baserer innovasjon på forskning, og forskning er enklere tilgjengelig enn mange tror. I dette møtet fikk vi innlegg fra Høgskulen på Vestlandet der de inviterer industrien til et konkret samarbeidsprosjekt med søknadsfrist 15. februar og gunstige betingelser knyttet til egeninnsats for bedrifter som deltar. Videre gir Norges forskningsråd eksempler på prosjekter som har fått ulike typer støtte fra dem; bl.a. innen ordningene Næringsphd og Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Relaterte artikler

Kurs: Få nødvendig digital kompetanse som leder!

Kurs: Få nødvendig digital kompetanse som leder!

Som leder i en bedrift, er det ditt ansvar å sørge for at bedriften har nødvendig digital kompetanse til å skape verdier og sikre at driften er lovlig. Dette inkluderer opplæring av ansatte og ansettelser, digitalisering og overholdelse av relevante lover og...

les mer