Det mangler kunnskap om bruk av såkalt rustfritt stål og syrefast stål i oppdrettsnæringen, skriver debattantene fra NTNU og Sintef.

Professor Roy Johnsen, Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU, og Daniel Blücher, senior forretningsutvikler i Sintef Industri.

Oppdrettsnæringen er en av de største vekstnæringene i Norge. Gjennom de siste 20 årene har næringen vokst fra å være en samling av nisjebedrifter langs kysten til å bli en næring som jobber bevisst for å utvikle næringen både teknologisk og bærekraftig.

Som et resultat har det blitt etablert en rekke bedrifter rundt om i landet både innenfor design/bygging og drift/service/vedlikehold av anlegg, videreforedling av produkter og ikke minst oppdrettsselskap. Teknologiutviklingen har også skutt fart gjennom utvikling av store havgående oppdrettsanlegg. Utviklingen i bransjen er avhengig av at riktig design og riktige materialvalg gjøres for å minke kostnadene og øke levetiden på anleggene.

Relaterte artikler