21.-22. oktober på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Hensikten med kurset er å gi en innføring i å bruke gode enkle vedlikeholds KPI som en del av organisasjonens målstyring. Key Performance Indicators (KPI’er) er et måletall som brukes for å evaluere måloppnåelse. KPI’ene er med å hjelpe oss å sikre at strategien som er satt oppnås.

Det vil gis en forståelse for hvordan bruk av KPIer påvirker organisasjonen på godt og vondt. Innføring av indikatorstyring innebærer risikoer også, ikke bare de åpenbare fordelene knyttet til produktivitet, økonomi, sikkerhet, osv.

«What gets measured, gets done»/ «What gets measured, gets rewarded», men også “What’s not measured gets ignored».

Målgruppe

  • Vedlikeholdsledere og -sjefer
  • Vedlikeholdsplanleggere
  • Vedlikeholdsingeniører
  • Andre som har interesse for bruk av indikatorer

Målet er at kursdeltakere etter endt kurs skal kunne:

  • Skjønne standarden NS-EN 15341 og hvordan denne er bygget opp
  • Bruke standarden som et verktøy i å etablere gode KPI.
  • Hvordan velge indikatorer.
  • Sette opp (visualisere), bruke og jobbe med KPI som et verktøy.
  • Engasjere og motiverer organisasjonen til å bruke og se nytteverdien i KPI som et verktøy

Relaterte artikler

Konferanse: Robust materialvalg for energisektoren 2024

Konferanse: Robust materialvalg for energisektoren 2024

26.-27. november 2024 på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten. Konferansen er en attraktiv møteplass for nettverksbygging og kompetanseoverføring mellom oljeindustrien og nye industriområder som del av det grønne skifte med fokus på redusert vedlikehold gjennom valg av...

les mer