17.-18. september på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Ønsker du å kickstarte din karriere innen vedlikehold, eller kanskje du allerede i gang med karrieren din, men trenger å få en oversikt over helheten rundt vedlikeholdsledelse og hvordan du og din bedrift kan ta det neste steget innenfor vedlikehold?

Kurset gir deg oversikt over de viktigste aspektene av vedlikeholdsledelse, forståelse av kjernebegrepene og verktøyene du trenger for å løfte vedlikeholdet i din bedrift til det neste nivået. Etter gjennomført kurs vil du være godt rustet til å ta grep for at vedlikeholdet din bedrift utfører gir verdi.

I en tid hvor prisene øker og prioriteringene hardner til, er en av de viktigste konkurransetrinnene i industrien å ta kontroll over vedlikeholdskostnadene. Vedlikehold bør ALDRI nedprioriteres, men du kan gjøre mye for å bruke pengene riktig for å få mest mulig effekt av dem. Vedlikehold gir verdi! Og riktig vedlikehold sørger for at anleggene dine virker som forventet, med en forutsigbar risiko og kostnadspådrag.

Målgruppe

  • de som har lederansvar og ansvar for vedlikehold
  • fagarbeider som får ansvar for vedlikehold
  • personer som bytter fagfelt
  • personer som har interesse for fagområdet

For de som ønsker mer dyptgående kunnskap er dette kurset et utmerket grunnlag før WCM kurset – for å bevege deg og din bedrift fra lønnsomt vedlikehold til World Class Maintenance.»

Relaterte artikler

Konferanse: Robust materialvalg for energisektoren 2024

Konferanse: Robust materialvalg for energisektoren 2024

26.-27. november 2024 på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten. Konferansen er en attraktiv møteplass for nettverksbygging og kompetanseoverføring mellom oljeindustrien og nye industriområder som del av det grønne skifte med fokus på redusert vedlikehold gjennom valg av...

les mer