26.-27. november 2024 på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten.

Konferansen er en attraktiv møteplass for nettverksbygging og kompetanseoverføring mellom oljeindustrien og nye industriområder som del av det grønne skifte med fokus på redusert vedlikehold gjennom valg av robuste og økonomisk attraktive materielltekniske løsninger.

Temaer for konferansen:

  • Fornybar – det grønne skifte
  • Spalt korrosjon i maritimt miljø
  • Additiv manufacturing
  • Andre aktuelle temaer

Foredragene vil ta utgangspunkt i reelle problemstillinger, erfaringer og resultater fra FoU prosjekt knyttet til Nordsjøen for på den måten å sikre erfaringsoverføring. Det vil bli gitt god anledning til diskusjon mellom deltakerne og foredragsholderne.

Relaterte artikler