KTF-standarden

KTF-standarden er utviklet av KranTeknisk Forening i samarbeid med medlemmene for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet og etablere en god praksis ved bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg og anleggsbransje.

Videre er det meningen at denne KTF-standarden skal ivareta myndighetskrav. KTF-standarden er basert på anerkjente internasjonale standarder, med tillegg av bestemmelser som anses nødvendige for å oppfylle omforente krav i norsk industri, bygg og anlegg.Formålet med denne standarden er å ivareta helse, miljø og sikkerhet for brukere av løfteinnretninger og løfteredskap.

Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

Stadig flere bedrifter tar i bruk KTF Standarden som en del av sitt HMS arbeide. Vi har den siste tiden opplevd stor etterspørsel etter kunnskap rundt temaer som belyses i KTF Standarden.

SLBA-forum, sikre løft i bygg og anlegg

På bagrunn av KTF-standarden etablerte KranTeknisk Forening i januar 2017 SLBA-forum.

Forumet har vist seg å være en suksess, og arrangeres flere ganger pr. år. Det viser både behov og engasjement for å sette fokus på sikre løft i bygg og anlegg.

Forumet er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av idéer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfaringsoverføring som gir alle en økt faglig kompetanse.

Temaer som behandles i SLBA forumet kan blant annet være;

  • Roller og ansvar
  • Kompetanse
  • Planlegging, riggplaner
  • Risikoområder som: fallende gjenstander, klemfarer, o.l.
  • KTF-standarden

Arrangementet er gratis, men påmelding nødvendig.

 

Se kursoversikten for når neste SLBA-forum arrangeres:

Bli medlem?

Som medlem i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.