Medlemsmøter

For å være en samlende bransje organisasjon hvor fagfolk treffes, hvor kunnskap formidles og hvor meninger utveksles, har vi etablert faste medlemsmøter som arrangeres flere steder i Norge. Her opplever du å være en del av en bransje og får mulighet til læring og til å påvirke bransjen slik du mener den skal være.

 

Årsmøte / Fagdag

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hver vår. Årsmøtet med bl.a. valg av styrerepresentanter arrangeres som en innledende del i et 2 dagers faglig forum med aktuell kunnskapsformidling, temadiskusjoner og meningsutvekslinger.

Bli medlem?

Som medlem i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.