Formål

Foreningen skal arbeide for:

  • tilstrekkelig teknisk og operasjonelt regelverk
  • enhetlig forståelse og utøvelse av regelverket
  • tilstrekkelig teknisk og operasjonell opplæring
  • å etablere og utvikle møteplasser for bransjen

I samarbeid med aktuelle myndigheter vil KTF arbeide for å fremme en formålstjenlig og enhetlig forståelse og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap.

På vegne av bransjen vil KTF arbeide for å samle, vurdere og fremme ovenfor myndighetene forsalg som kan bidra til en positiv komplettering og utvikling av relevante lover og forskrifter.

 

Dette skal gjøres gjennom å fokusere på:

  • samarbeid med norske og internasjonale institusjoner, foretak, foreninger og myndigheter
  • kompetanseheving (teknisk og operasjonell opplæring)
  • standardiseringsarbeid
  • nettverksbygging (etablere og utvikle møteplasser for bransjen)
  • være bindeledd mellom bransje og myndigheter, samt være brobygger/kontaktformidler mellom de ulike delene av bransjen

Bli medlem?

Som medlem i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.