Styret i KTF

Hermod Pettersen
Hermod Pettersen
Styreleder

Faglig leder, Norsk Kraninspeksjon AS
Leder av KTFs Arbeidsutvalg, Redaksjonsutvalg og Kurskomitè

Mobil: +47 905 45 404
E-post: hermod@kraninspeksjon.no
På valg i 2023

Audun Vabø
Nestleder

Fagleder/teknisk sjef, Oceaneering Asset Integrity AS
Inngår i KTFs Arbeidsutvalg og Kurskomitè

Mobil: +47 411 47 373
E-post: avabo@oceaneering.com
På valg i 2024

Jan Thore Lygren
Styremedlem

Teknisk sjef, Vindertec AS

Mobil: +47 415 11 755
E-post: jtl@nhk.no
På valg i 2023

Roger Øvstetun
Styremedlem

Manager SpecialsEMEA, The Crosby Group
Saksansvarlig i KTF for markedsføring

Mobil: +47 902 49 003
E-post: roger.ovstetun@thecrosbygroup.com
På valg i 2024

Trond Fossheim
Styremedlem

SHA-leder, Vedal Prosjekt AS
Saksbehandler i KTF for løft i bygg og anlegg

Mobil: +47 982 38 899
E-post: trond.fossheim@vedal.no
På valg i 2024

Gunnar Matre
Styremedlem

Faglig leder, DNV AS

Mobil: +47 909 98 848
E-post: gunnar.matre@dnv.com
På valg i 2024

Tom Hjelmtveit
Styremedlem

Fagleder kran & løft og fagleder Sakkyndig Virksomhet, Equinor.

Mobil: +47 915 27 155
E-post: tohj@equinor.com
På valg i 2023

Espen Listaul
Styremedlem

Produkt- og markedssjef, Industrikran Norge AS

Mobil: +47 400 35 265
E-post: eli@industrikran.no
På valg i 2023

Lars Røise
Varamedlem 1

Teknisk ansvarlig for innkjøp av løfteinnretninger og løfteutstyr,
Aker Solutions

Mobil: +47 950 47 371
E-post: Lars.Roise@akersolutions.com
På valg i 2024

Kjartan Iversen
Varamedlem 2

Kjartan Iversen Consulting

Mobil: +47 930 64 922
E-post: kjiversen@hotmail.com
På valg i 2024

Bli medlem?

Som medlem i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.